Köpvillkor | Terms and Conditions

Priser är i svenska kronor (SEK) inklusive svensk moms.

Frakten är: Inom Sverige – 49kr på beställningar upp till 1000kr.

Fraktfritt över 1000kr.

När beställningen är gjord kommer du få en automatisk bekräftelse från PayPal till din mailadress. Det bekräftar att ordern har nått oss. Du kommer få ett mail från Kokos & Co. När din beställning är redo (paket postat).

OBS: Mailet med bekräftelsen och mailet som visar att ditt paket är postat kan i vissa e-postprogram sorteras som skräppost/spam. Var noggrann med att titta under den fliken om du inte har fått bekräftelse.

Betalning online görs på ett säkert sätt med PayPal. Du kan antingen betala genom ditt PayPal konto eller med ett betalkort (Visa, Master Card, Discover, American Express). Hela eller delvisa returer görs också genom PayPal. Du underrättas av PayPal gällande betalning och återbetalning.

Normal leveranstid inom Sverige är ca 1-3 arbetsdagar, men vissa beställningar kan ta längre tid. Vid längre leveranstid informeras du via e-post.

Våra kunder som bor i och omkring Göteborg har möjlighet att hämta sitt paket på vår uthämtningsplats:

NH² : Naturlig Hälsa & Hudvård

Adress: Linnégatan 76, Göteborg

Telefon: 031 13 84 88

Spårvagnshållplats: Olivedalsgatan

Öppetider
Måndag-fredag:10.30-18.00
Lördagar:11.00-14.00

Du kommer få ett mail från Kokos & Co. när din beställning är färdig att hämta (paket finns tillgängligt på uthämtningsplatsen)

Notera: Mailet som meddelar att din beställning är färdig (paket finns tillgängligt på uthämtningsplatsen) kan av vissa e-postprogram sorteras som skräppost/spam. Var noggrann med att titta under den fliken om du inte har fått bekräftelse.

När du hämtar ditt paket behöver du visa en ID-handling.

Hämta upp ditt paket inom 14 dagar efter att du mottagit mailet med bekräftelsen på att din beställning är klar. Paket som inte hämtas inom 14 dagar kommer återlämnas till Kokos & Co. utan återbetalning.

Om du ångrar ditt köp gäller öppet köp inom 14 dagar samt bytesrätt inom 30 dagar från den dag du mottagit varan. Ångerrätten gäller enbart för en vara som är i samma skick som när du fick den. Varan får inte vara använd.

Kontakta oss på: info@kokosandco.com innan du skickar tillbaka en vara. Bifoga följesedel och förklara så tydligt som möjligt orsaken till returen. Förpacka varan/varorna väl så att de inte går sönder under returfrakten. Returfrakten betalas av dig som kund.

Kontakta oss på info@kokosandco.com inom 14 dagar efter mottagen leverans om någon vara är defekt eller om vi har packat fel. Vi kontaktar då dig och kommer överens om en lösning.

Det är viktigt att du hämtar ut ditt paket i tid. Om paketet skickas tillbaka till Kokos & Co. debiteras en extra avgift för våra kostnader som uppkommer i samband med returfrakt och hantering. Om paketet har fått en fraktskada ska det genast anmälas på Postens utlämningsställe.

 

Våra produkter (oljor och smör) har en normal hållbarhetstid på 12-24 månader, beroende på omvårdnad och förvaring. Kokos & Co. använder ”bäst före datum” som hjälp. Vid korrekt förvaring kan produkterna vara i bra skick även efter bäst före datumet. Det som kan försämra produkterna och minska hållbarhetstiden är långvarig exponering för syre, direkt solljus och värme. För att maximera hållbarhetstiden bör produkter förvaras på en sval, mörk plats och med locket ordentligt fastsatt för att på så sätt ha en lufttät förslutning.

Prices are in Swedish kronor (SEK) including Swedish VAT.

The shipping fee: In Sweden – 49kr on orders up to 1000kr.

Free shipping on orders over 1000kr.

Once the order is placed, you will automatically get confirmation via email from PayPal. You will receive an email from Kokos & Co. once your order is complete (package sent).

NOTE: The email with the order confirmation and completion (package sent) can be sorted as spam by some e-mail, be sure to check that folder if you have not received any confirmation.

Online Payment is done safely through PayPal. You can either pay through your PayPal account or with a credit card (Visa, Master Card, Discover, American Express). Full or partial returns are also processed through PayPal. You will be notified by PayPal for payment and return transactions.

Standard delivery within Sweden is approximately 1-3 business days, but some orders may take longer. In case of a  longer delivery time, we will inform you via email.

Our customers living in the Gothenburg area have the option to collect their packages at our pick up location:

NH² : Naturlig Hälsa & Hudvård

Address: Linnégatan 76 in Gothenburg

Telephone: 031 13 84 88

Tram stop: Olivedalsgatan

Opening Hours

Mon-Fri: 10.30-18.00

Saturday: 11.00-14.00

You will receive an email from Kokos & Co. once your order is complete (package is available at the pick up location).

NOTE: The email with the order completion (package is available at the pick up location) can be sorted as spam by some e-mail, be sure to check that folder if you have not received any confirmation.

When you pick up your package you will have to provide an ID.

Please pick up your package within 14 days after receiving an email that your order is complete. Packages that are not picked up within 14 days will be returned to Kokos & Co. without a refund.

If for any reason you regret your purchase you have the possibility to return it within 14 days and an exchange can be made within 30 days from the day you received the goods. This return policy applies only to goods that are in the same condition as when you received it. You may not use the goods before returning it.

Please contact us at info@kokosandco.com before returning an item. Attach the packing slip and write clearly the reason for the return. Package your item(s) well so that the goods do not break in transit. Return shipping is paid by you as a customer.

If an item is defective or if we have packed the wrong products, please contact us at info@kokosandco.com within 14 days of receiving your package. We will contact you and agree on a solution.

It is important that you retrieve your package on time. If the package is sent back to Kokos & Co. you will be charged an extra fee for the costs related to return and management. If the package has been damaged in transit, it is important that you immediately report it to the Post office where you retrieved your package.

 

Our products (oils and butters) typically have a shelf life of 12-24 months, dependent on care and storage of the product. Kokos & Co. uses best before date as a guide. These products can remain in good condition beyond “best before date” if stored correctly. The key factors that can degrade the products and determine their shelf life are prolonged exposure to oxygen, direct sunlight and heat. To achieve maximum shelf life, products should be stored in a cool, dark place, with the lid firmly attached to have an airtight seal.