Kokos & Co handlar om ekologiska val – här är företagets historia i några få meningar

På Kokos & Co brinner vi för renare och säkrare alternativ för hudvård. Kokos & Co webbshop erbjuder en mängd olika råvaror och ekologiska ingredienser att använda till hudvård. Recepten är enkla och de flesta av ingredienserna kan användas som de är. Besök gärna vår recept blogg för inspiration och idéer.

Berättelsen om Kokos & Co:

Uppväxt i Los Angeles, har jag alltid varit medveten om hälsosam kost och motion. Däremot har tanken på att det finns gifter som kommer in våra kroppar genom hudvårdsprodukter inte slagit mig alls. När min man och jag fick vårt första barn ökade min medvetenhet. Min bebis var allergisk mot alla tillgängliga populära varumärken som gör lotioner och babyolja, både i USA och i Sverige. Sedan dess har jag blivit en mycket medveten etikettläsare när det gäller allt från hudvårdsprodukter för bebisar till skönhetsprodukter och hushållsprodukter för hela min familj och vänner.

De flesta konventionella butiker, erbjuder inte ekologiska hudvårdsprodukter, skönhetsprodukter eller hushållsprodukter. Jag tycker att det är oacceptabelt att kunder överlag är omedvetna och inte heller erbjuds många alternativ för säkrare hudvård. Kvinnor, i synnerhet, är de som behöver bättre valmöjligheter för sin skönhetsrutin. Vi inser det inte alltid men vi använder upp till 12, om inte fler, produkter per dag och applicerar runt 100 kemikalier, som i själva verket är både farliga och giftiga. Efter att under mer än ett år ha undersökt ingredienser i våra dagliga produkter, eliminerade jag allt som innehöll farliga kemikalier och köpte bara ekologiska skönhets- och hudvårdsprodukter. Övergången till säkrare och renare produkter och ingredienser blev ett självklart val för mig och jag hoppas att andra också anammar det.

De flesta ekologiska hudvårdsprodukter kräver inte konserveringsmedel. Detta beror på att ekologiska ingredienser av god kvalitet och som förvaras under rätt förhållanden, har en hållbarhet så lång som 1 till 2 år. Enkelheten i deras sammansättning fick mig att replikera dessa produkter hemma. Jag upptäckte dock att råa och ekologiska ingredienser antingen var svåra att få tag på eller såldes till ett högt pris för en mycket liten mängd.

Jag bestämde mig då för att skapa en Kokos & Co butik för dig som också vill göra dina egna hudvårdsprodukter med enkla, säkra, multifunktionella och prisvärda ingredienser.

Kokos & Co is all about making organic choices- here is our company’s story in a few sentences 

At Kokos & Co. we are passionate about cleaner and safer alternatives for skin care. Kokos & Co. web shop offers a variety of raw and organic ingredients for the use in skin care. The recipes are simple and most of the ingredients available can be used as is. Please visit our Kokos recipe blog for some inspiration and ideas.

Kokos & Co. story:

Being from LA, I have always been aware of healthy eating and exercise. However, the thought that there are other toxins that enter our bodies through skin care products has not crossed my mind at all. Then my husband and I had our first child and my awareness increased.  My baby was allergic to ALL popular brand name lotions and baby oils that are available both in US and Sweden. Since then, I became a very conscious label reader of skin care products ranging from baby, beauty to household items for my entire family and friends.

Most conventional stores, do not offer ecological skincare, beauty and household products. I find it unacceptable that customers overall are unaware and also not given many options for safer skincare. Women, especially, are those who need a better choice for their beauty routine. We don’t realize but we use up to 12, if not more products a day, applying more than 100 chemicals, which are in fact dangerous and toxic. Over a year of researching ingredients found in our daily products, I eliminated all that contained dangerous chemicals and only bought organic beauty and skin care products. The switch to safer and cleaner products and its ingredients became a clear choice for me, which I hope others also embrace.

Most of organic skin care products do not require preservatives. This is because good quality, organic ingredients kept in the right conditions, have a long shelf life ranging from 1 to 2 years. The simplicity of their composition led me to replicate these products at home. However, I found that raw and organic ingredients were either hard to come by or sold at a high price for a very small amount.

I decided to create a Kokos & Co. shop for those who would also like to make their own skin care products with simple, safe, multifunctional and reasonably priced ingredients.