Att förstå INCI-listan | Understanding the INCI list

ekologisk

Brukar du titta på ingredienserna i dina produkter och undra vad denna INCI-förteckning är? Ibland är den utsatt på etiketten och ibland är den ett tillägg till en annan förteckning. Vi använder det även på våra produkter. Här presenteras några basfakta som kan förklara INCI-mysteriet.

Vad är INCI?

INCI står för International nomenclature for cosmetic ingredients.

Varför använder vi INCI?

Namnen skapades för att användas i hela världen. På det sättet kan ingredienser kännas igen med samma namn vilket ökar konsumenternas kunskap och internationell handel.

Är INCI namn på latin?

Namnen baseras på vetenskapliga, latinska och engelska ord.

Är INCI namn obligatoriska?

Alla hudvårdsprodukter, hårprodukter och smink som säljs i EU, USA, Kanada och Japan måste ha en lista över alla ingredienser som produkten innehåller. Ingredienser ska listas med sitt INCI namn och ordnas utifrån mängd som finns i produkten, den vanligaste ingrediensen står högst på listan.

Kan man veta om ingredienser på INCI listan är ekologiska?

Inte alltid, men företag markerar ofta med en symbol om ingrediensen är ekologisk. INCI listan innehåller därför även farliga kemikalier som vi bör försöka undvika. Köper du en produkt som utger sig för att vara naturlig men visar sig ha en syntetisk ingrediens högst på listan, då är det en så kallad ”grönmålad produkt”.

Notera: Enbart odlade ingredienser kan klassas som ekologiska, som till exempel växter. Det finns dock bra produkter som inte är ekologiska. Leror och salter är till exempel naturliga men ej ekologiska då de inte kan odlas.

Nedan är några exempel på naturliga ingredienser och deras INCI namn.

Arganolja-Argania Spinosa Seed Oil

Kokosolja-Cocos Nucifera Oil

Hampaolja-Cannabis Sativa Seed Oil

Sheasmör-Butyrospermum Parkii

Vegetabiliskt glycerin – Vegetable Glycerin

När du ser dessa namn kan du få en idé om vad de betyder och du kan känna igen dem i de produkter du använder dagligen.

Understanding the INCI list

Ever look at the ingredients on your product and wonder what is this INCI list? Sometimes it is on the label by itself or an addition to another list.  We also use them on our products. Here are some basic facts explaining the INCI mystery.

What is INCI?

INCI stands for International nomenclature for cosmetic ingredients.

Why do we use INCI?

The names were created to be used worlwide. This way ingerdients are recognzied under common names in order to increase consumer understanding and international trade.

Are INCI names in Latin?

They are based on Scientific, Latin and English words.

Are INCI names required?

All skincare, hair products and cosmetic sold in the EU, US, Canada and Japan must list all ingredients that are contained in the product. Ingredients must be listed by their INCI names in the order they appear with the largest amount given first.

Is there a way to know if the ingredients on the INCI list are organic?

Not necessarily, but sometimes companies do indicate if their ingredient is indeed organic. INCI list also includes dangerous chemicals we should try to avoid. So, if you buy a product that claims to be natural and you see synthetic ingredients on the top of the list, then what you’ve got is a green washed product.

Note: Only cultivated ingredients can be classified as organic, such as vegetable ones. However, there are good ingredients that are not organic. For example clays and salt are natural, but they are not classified as organic because they can not be cultivated.

Below are some common examples of natural INCI names:

Argan Oil-Argania Spinosa Seed Oil

Coconut Oil-Cocos Nucifera Oil

Hemp Oil-Cannabis Sativa Seed Oil

Shea Butter-Butyrospermum Parkii

Vegetable Glycerin-Glycerin

Now, when you see these names, you can have some kind of understanding of what they mean and recognize them in your every day products.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *